Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΑΝ ΕΥΒΟΙΑΣ


   

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                
                  ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
                                                                                                    
       E.mail : seanevias@gmail.com
  Website : www.seanevias.blogspot.gr         
Τηλέφωνο: 22210 25565 - Φαξ : 22210 80525 
      Αγγελή  Γοβιου  22 - 341 00  Χαλκίδα  

Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδος διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ευβοίας  καθώς και εκπροσώπων-εκλεκτόρων  για την Ανωτάτη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών. Παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελούσαν οι Έφεδροι Αξιωματικοί κκ. Κατσαρός Δημήτριος (πρόεδρος), Δήμου Νικόλαος & Μητράκης Κωνσταντίνος (μέλη)  εψήφισαν 53 μέλη του Σ.Ε.Α.Ν. Ευβοίας.
Για το Δ.Σ. αναδείχθηκαν :  Βαρυτιμίδης  Μιχαήλ (Εφ. Τχης ΔΒ),  Δεσίπρης   Γεώργιος (Εφ. Υπλγός ΠΖ Ε/Δ), Βλαχάκης Γεώργιος (Εφ.Ανθλγος ΠΖ), Λάβδας  Παναγιώτης (Εφ. Τχης ΣΥΠ) , Διομήδης  Τσομώκος (Εφ. Λγος ΠΒ ) , Τζαχρήστος Χρήστος (Εφ. Ανθλγος ΠΖ), Βάσσος Παναγιώτης (Εφ. Ανθλγος ΜΧ), Παπαβασιλείου Ιωάννης (Εφ. Τχης ΠΖ Ε/Δ), Σπανός  Λάμπρος ( Εφ.Υπλγος ΠΖ Ε/Δ).
Εκλέκτορας για την Α.Π.Ο.Ε.Α. αναδείχθηκε ο κ.  Βαρυτιμίδης  Μιχαήλ (Εφ.Τχης ΔΒ).
 Τό  νεοεκλεγέν  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Σ.Ε.Α.Ν. Ευβοίας    από  τις αρχαιρεσίες  στις  11  Μαρτίου 2018 , συνήλθε  στις 18 Μαρτίου 2018  στα γραφεία του Συνδέσμου μετά  από  πρόσκληση  του  πλειοψηφούντος  Μιχαήλ  Βαρυτιμίδη  και  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  ως  κάτωθι :
                   Πρόεδρος   : Μιχαήλ  Βαρυτιμίδης   (Εφ. Τχης ΔΒ)
                   Αντιπρόεδρος : Γεώργιος  Δεσίπρης (Εφ. Υπλγός ΠΖ Ε/Δ)
                  Γ. Γραμματέας: Γεώργιος  Βλαχάκης (Εφ.Ανθλγος ΠΖ)
                  Ταμίας     :  Παναγιώτης  Λάβδας   (Εφ. Τχης ΣΥΠ)
                  Έφορος :  Χρήστος  Τζαχρήστος (Εφ. Ανθλγος ΠΖ                
          Μέλη :  Διομήδης  Τσομώκος (Εφ. Λγος ΠΒ )  - Παναγιώτης  Βάσσος (Εφ. Ανθλγος ΜΧ),  
                Ιωάννης  Παπαβασιλείου (Εφ. Τχης  ΠΖ Ε/Δ), & Λάμπρος  Σπανός ( Εφ.Υπλγος ΠΖ Ε/Δ).

Υπ. Τα γραφεία μας  Αγγελή Γοβιού 22  λειτουργούν κάθε Τετάρτη 18:00-20:00.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Πρόεδρος                                                            Γεν .Γραμματέας
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΕΠΑΜ.  ΜΙΧΑΗΛ                                      ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΡ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                         Εφ.Τχης ( ΔΒ )                                                            Εφ.Ανθλγος ( ΠΖ )

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY & ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ Α.Π.Ο.Ε.Α         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

       ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ     
                ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
       ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
             e.mail : seanevias@gmail.com

            Website : www.seanevias.blogspot.gr    

               

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ   

    
 Σε  εφαρμογή  του  Ν. 1301/82  περί  « Ενώσεων  Εφέδρων  σε  Εφεδρεία  Αξ/κών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων » και του νόμου 3468/2008 που τον τροποποίησε , της  υπ’ αριθμ.  Φ.900/6/160108  υπουργικής  αποφάσεως  - ΦΕΚ 1615 τ. Β,  του υπ. Αριθμ. 9/2018 εγγράφου της ΑΠΟΕΑ -  και  της  υπ’ αριθμ.  1/2018   αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΣΕΑΝ  Ευβοίας ,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα  μέλη  του  Συνδέσμου  Εφέδρων  Αξιωματικών  Ν. Ευβοίας  όπως   προσέλθουν  την Κυριακή 11 Μαρτίου  2018   και   ώρα  11:30  π.μ.  στο   1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,  ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ  8  (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ)
  
                                                                σε  γενική  συνέλευση με  θέματα:

1.    ΕΚΛΟΓΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.    ΕΚΛΟΓΗ  ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
3.    ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  Κ.Δ.Σ.  ΤΗΣ  ΑΠΟΕΑ

 Έναρξη  ψηφοφορίας  η δωδεκάτη  μεσημβρινή  (12:00 )  αφού  διαπιστωθεί  από  την  Εφορευτική  Επιτροπή  ότι  υπάρχει  απαρτία  ήτοι  1/3  των  εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.  Πέρας  ψηφοφορίας  στις   δύο  μετά  μεσημβρίαν  (14:00 ).
  Σε περίπτωση  μη  απαρτίας  η  συνέλευση  και  η  ψηφοφορία  θα  πραγματοποιηθούν  την  επομένη  Κυριακή  18  Μαρτίου , την  ίδια  ώρα και στον ίδιο χώρο.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  και  ψήφου  έχουν  όλα  τα  ταμειακώς  τακτοποιημένα τουλάχιστον για  το 2017  μέλη  που  είναι  γραμμένα  στα  Μητρώα  του  ΣΕΑΝ   Ευβοίας  ενώ δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας  έχουν  τα  εγγεγραμμένα  &  ταμειακώς  εντάξει (κατά την τελευταία τριετία)  μέλη , που  θα υποβάλουν  μέχρι την  Παρασκευή  9 Μαρτίου  2018  αίτηση  υποψηφιότητας, συνοδευόμενη  από  δήλωση  του  Ν.1599 , με  την  οποία  να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  στερείται  της  ελεύθερης  διαχειρίσεως  της  περιουσίας  του  και  δεν  καταδικάστηκε  σε  ποινή   που  να  συνεπάγεται  τις  από  τα  άρθρα  59 - 65  του  Π.Κ.  στερήσεις  και  ικανότητες.
 Αιτήσεις  υποψηφιότητας υποβάλλονται στα γραφεία του Συνδέσμου , Αγγ.  Γοβιού   22 ,  Τετάρτη  7  Μαρτίου έως  Παρασκευή 9  Μαρτίου από  19:00  – 20:00.
     Παρακαλούμε τους συναδέλφους που οφείλουν καθυστερούμενες συνδρομές ή δικαιολογητικά εγγραφής, τις ίδιες ημέρες και ώρες να προσέρχονται στα γραφεία για κατάθεση των και πληρωμή συνδρομών.

Χαλκίδα,  31  Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ  Επ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
 Εφ. Τχης ( ΔΒ )  

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2018 & ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ   
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ                    
                  ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

        E.mail : seanevias@gmail.com
    Website : www.seanevias.blogspot.gr

          Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή  21 / 1 / 2018  σε μία ζεστή  ατμόσφαιρα , στην κατάμεστη Λέσχη  Αξιωματικών  Φρουράς  Χαλκίδος - στην Σχολή Πεζικού - από  Μέλη και Φίλους -  , η  ευλογία της  βασιλόπιτας και ο ετήσιος  χορός  του  Συνδέσμου  Εφέδρων  Αξιωματικών  Νομού  Ευβοίας    Την Βασιλόπιτα ευλόγησε  ο  Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Χαλκίδος , Ιστιαίας & Βορείων Σποράδων  κ.κ. Χρυσόστομος.
        Την  εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία  τους   ο  Ταξίαρχος  Γεώργιος Μπικάκης Διοικητής  της  Σχολής  Πεζικού , ο  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Χαράλαμπος  Σταμέλος Υποδιοικητής  του  Κ.Ε.ΠΒ , ο  πρόεδρος της  Ε.Α.Α.Σ.  Στρατηγός ε.α.  Ευάγγελος  Ρήγας , ο πρόεδρος της Ε.Α.Α.Α.  Υποπτέραρχος Κων/νος  Φαλλάγης  , ο τέως Υπουργός Κων/νος
Μαρκόπουλος, εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων του Νομού μας.
        Ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφ. Τχης (ΔΒ) Βαρυτιμίδης Μιχαήλ  στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην σημερινή συνεστίαση που ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την θητεία του Διοικητικού  Συμβουλίου. Μια εκδήλωση που για πρώτη φορά γίνεται στην Λ.Α.Φ.Χαλκίδος , ευχαριστώντας τον Δκτη της  Σχολής Πεζικού  Ταξίαρχο  Γεώργιο  Μπικάκη  για την παραχώρηση της  ,την Διευθύντρια της Λέσχης  Λγο (ΠΖ) κ. Καραμούζη , τα στελέχη και το προσωπικό της για την άριστη διοργάνωση.
        Σκιαγράφησε τις δράσεις του Συνδέσμου και εξήρε την συμμετοχή με υψηλό ποσοστό των Εφέδρων – Εθνοφυλάκων - Εφέδρων Αξιωματικών στις πραγματοποιηθείσες ασκήσεις και εκπαιδεύσεις κατά το προηγούμενο έτος , αποδεικνύοντας έμπρακτα το μεγαλείο του Εφέδρου για τα ιδανικά της Πατρίδος μας.
        Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη κ.κ.Χρυσόστομο που  βρίσκεται πάντα κοντά μας ,τους  εκλεκτούς  προσκεκλημένους , τα μέλη και φίλους του Συνδέσμου για την ζεστή παρουσία τους σε όλες τις δραστηριότητες.
        Κατά την διάρκεια της συνεστίασης τιμήθηκαν για την ανιδιοτέλη & πολυετή συνεισφορά  οι  Έφεδροι  Αξκοι  κ.  Μπαμπαράκος  Δημήτριος , κ. Καραμήτσας  Αλέξανδρος και κ. Κοκονάς  Στυλιανός.
                  Για το  Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
Εφ. Τχης ( ΔΒ )